Sunny is back ~

It’s been a while that I dressed JS as a girl. Though he always turns to be a very cute little girl but the expression is still somehow stern like a boy :O

These photos were taken by my friend HanhNguyen in our latest meeting.

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

 

Some old pictures of Sunny: 

– Poor Sunny T.T
– The lost paradise
– The Resort
– Sunny’s lovely Saturday morning
– Sunny’s Year end
– Sunny đi thi!!
– Bộ ảnh Tết mini của Angie và Sunny
– Sunny & Angelica ~ Hai tên tiểu quỷ phá phách
– Sunny và tóc mới 
– Quà dễ thương từ Oc và Hạnh
– Nông trại tí hon của Sunny ~
– Sunny đã về với Bunny như thế nào?
– Sunny ~ My little bad kid