Fallen angel ~

luts kid hoodoo, ciel phamtomhive, ball jointed doll, bjd doll, face-up, face up

luts kid hoodoo, ciel phamtomhive, ball jointed doll, bjd doll, face-up, face up

 

There’re many nice pictures of Ciel but I am too lazy to retouch so…. Ciel is the very first doll I face-up and he keeps coming back to me whenever his owner feels bored with the old look ^^

Vietnamese ver-

Thực ra Ciel có rất nhiều ảnh đẹp nhưng do quá lười biếng nên tôi chỉ retouch mỗi hai tấm… Ciel là BJD đầu tiên tôi face-up và mỗi khi Himiko chán face-up cũ thì anh chàng lại trở về bên tôi, haha..