[Face-up] FairyLand Pukifee Mio

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

pukifee mio, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

 

  • Sculpt: Pukifee Mio NS
  • Owner: Himiko Kudo

If you are interested in my Face-up service. Please contact me with information through this GUIDE. Thank you so much.

Vietnamese ver-

Nếu bạn thích face-up của tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin tại ĐÂY. Xin cảm ơn.

Phòng triển lãm nhưng face-up tôi đã thực hiệnTẠI ĐÂY