15 thoughts on “The Grace ~

  1. Kiểu face-up này mộng mơ quá! Chị Bunny giỏi thật, như em thì cả đời cũng chả face-up đẹp thế T^T. Em búp bê trên kia là của bạn himikokudo à? Quê hương em ấy ở Luts có khác, đẹp thật!

  2. Bé rất xinh, có phải mình tưởng tượng không nhưng những bạn cho chị Bunny face up phong cách đều thần tiên mờ mờ ảo ảo thế này nhỉ :3

    Tóc này chắc là của Leeke, hồng ngọt ngào quá, hợp với cái face-up ghê 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s