The Grace ~

Luts Kid Delf Darea, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau Luts Kid Delf Darea, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau Luts Kid Delf Darea, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau Luts Kid Delf Darea, faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

Photo: HanhNguyen
Model: Alicia [Luts Kid Delf Darea]
Owner: CoNgoc
Face-up: BunnyForever

15 thoughts on “The Grace ~

  1. Kiểu face-up này mộng mơ quá! Chị Bunny giỏi thật, như em thì cả đời cũng chả face-up đẹp thế T^T. Em búp bê trên kia là của bạn himikokudo à? Quê hương em ấy ở Luts có khác, đẹp thật!

  2. Bé rất xinh, có phải mình tưởng tượng không nhưng những bạn cho chị Bunny face up phong cách đều thần tiên mờ mờ ảo ảo thế này nhỉ :3

    Tóc này chắc là của Leeke, hồng ngọt ngào quá, hợp với cái face-up ghê🙂

Comments are closed.