Client’s pictures of my face-up

Yesterday, our doll group had a small meeting after quite long time since our last union at the zoo last year but unfortunately, I couldn’t attend due to my private problem. Damn!!!!

All of this pictures below were shot by my talented friend HanhNguyen, retouched by me and they’re all face-up by me. So, I can say this is client’s pictures mini album lolz. There’re still a lot of pictures in HERE but as a lazy cat, I only picked some to post.

 

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, luts summer 2013 event head, luts Senior Delf terra dreaming

This is the first time Akira goes live.

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, luts summer 2013 event head, luts Senior Delf terra dreaming

At first, his Himiko said it’s very hard to capture his dreaming state but under HanhNguyen’s talent, the boy transformed 😀

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, luts summer 2013 event head, luts Senior Delf terra dreaming

I really live his dreamy look.

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, luts summer 2013 event head, luts Senior Delf terra dreaming

Look like a guy in old time story lolz

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, luts summer 2013 event head

And this is Hikari. In my eyes, Hikari and Akira is two soul dwell in one body.

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, iplehouse the addiction violet

Ivy is Tina Trang newest girl. She’s Limited Edition Violet in The Addiction series from IpleHouse.

faceup bjd, face-up bjd, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, iplehouse the addiction violet

I think my face-up created a fresher look for this sculpt 😀

soul doll kid asen, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu, luts event head summer 2013, face-up, bjd face up, bus face-up

I face-uped for this girl last year.

soul doll kid asen, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu, luts event head summer 2013, face-up, bjd face up, face-up

Yumi is Souldoll Kid Asen. She belongs to Tina Trang.

Related posts:

– IpleHouse Violet The Addiction
Luts Kid Delf Darea
– [Face-up] LUTS Senior Delf
– Face-up service
– Ciel is here with new face-up
– Commission for Connie
 The girl just want to play ~
 Yumi’s lovely face-up
 Commission for Emily
 [Face-up] Butterfly – FL65 Chloe
 Prince of Elves Realm

6 thoughts on “Client’s pictures of my face-up

  1. Chào chị Bunny, em đã đọc blog về bjd của chịu và em rất thik. Em muốn hỏi là chị biết cách nào mà đặt bua về VN ko? Và cho em xin hỏi thêm một câu là có bao h chị mua bjd đầu này mà ráp vô body khác ko? Thí dụ như là mua đầu em này rồi ráp vô body khác mà nó hợp vời minh hơn chưa? Xin chị trả lời giúp em. Merci.

    • Cách đặt mua chị đã hướng dẫn rồi, em chịu khó xem lại nhé. Còn ráp đầu này thân kia chị chưa làm. Tuy nhiên, nếu em muốn ráp thì cần chú ý khớp cổ và màu da có phù hợp với nhau không nhé.

      • Merci nha chị. Em tìm thấy bài viết hướng dẫn mua hàng rồi. Chị đúng là người hiểu rõ về Bjd. ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s