Unbox & Review Pukifee Pong Pong

Well, firstly, I have to admit that I felt like heaven because the burden of “you-know-what” that heavily pressed on my heart while my baby was on shipping was exiled since she arrived safe and sound. Secondly, she’s in good quality: no pockmark, few narrow seamlines (though they don’t bothered me much) and no other flaws that often happened with FairyLand BJD.

However, the faceplates are quite loose, especially with SP one (I can’t attach it without silicon cap or glueing magnets inside). To many BJD fellows, this may be a big flaw but I don’t care because I always use silicon cap to protect her white skin from staining, so the cap will play the role of keeping everything together. Beside, the magnets will lose their ability through time so I don’t wanna waste them on these faceplates while I have another effective way. Morever, I hate strong glue, specifically under my clumsy hands.

Aurora is my 3rd FairyLand BJD and even though she should be here in last month but since I ordered her in New Year Event so waiting a bit longer was something I couldn’t help. But lucky me, every deal with FairyLand always ended up in happiness from both parties. So, let’s take a look of what I got from FairyLand this time 🙂

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Hộp màu hồng xinh xinh

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Nói chung hộp lại là Puki Puki =)))

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Sách hướng dẫn sử dụng tháo lắp và bảo quản.

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll, fairyland certification

Chứng nhận BJD FairyLand chính thức 😀

 

Vietnamese Ver-

Phù, đầu tiên mình phải thừa nhận rằng mình đã cảm thấy vui như mở hội khi mà cuối cùng thì cái gánh nặng “ai-cũng-biết-là-gì” khi chờ con được gửi về nhà cũng được dỡ xuống một cách nhẹ nhàng lúc trông thấy cái thùng chứa con bé nằm chễm chệ trên cầu thang an toàn. Thứ hai, con bé hoàn toàn không gặp những lỗi nghiêm trọng như pockmark hay seamline sâu cùng những lỗi thông thường khác mà FairyLand hay bị.

Tuy vậy, hai cái faceplate chính bị lỏng khi gắn vào đầu, nhất là cái mặt ngủ (mình không cách nào gắn nó vào được nếu không dùng silicon cap hay đính nam châm vào trong). Với nhiều bạn, có thể sẽ cảm thấy không được vui nhưng mình không quan tâm lắm, do lúc nào mình cũng dùng silicon cap để tránh bị thấm màu từ wig sang da đầu còn bé nên cái cap coi như một lúc hai công dụng. Ngoài ra, mấy cái nam châm sẽ dần mất công dụng nên mình chả muốn phí nó vô hai cái faceplate. Chưa kể mình rất vụng về, chơi với keo thể nào cũng có chuyện @___@

Aurora là BJD thứ ba mình mua từ FairyLand và mặc dù con bé về muộn tận một tháng nhưng đành chịu vì mình đặt hàng ngay đợt Sự kiện Năm mới mà. Nhưng tính ra mình khá may mắn vì cả 3 đứa của mình đều hoàn hảo cả 😀

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Mình không thích chụp không có face-up :”>

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Faceplate sleeping

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Bên trong Head PongPong có đúng 1 chữ PONG

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Tay mình mua thêm cho Aury.

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll, sarang event head

Head event Lunar New Year 2014 – Sarang. Mình vẫn đang phân vân nên để dùng hay bán.

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Phía trong head có khắc chữ tiếng Hàn Sarang, có nghĩa là Love.

ball jointed doll, bjd doll, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Sau khi con đã được face-up ^^

Related Articles:

Đánh giá chất lượng Tan Skin của FairyLand
– 
Unbox my new BJD – Valar Skywalker from FairyLand

2 thoughts on “Unbox & Review Pukifee Pong Pong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s