1st morning of Aurora

WOW!!!! After 3 waiting months, my second tiny BJD was here 😀 She’s Pukifee Pong Pong with white skin.

Well, I chose white skin because the normal skin of FairyLand is kinda pinky in compared with my JS’s old LatiYellow normal skin tone. Admittedly, I was very worry about she would be too white on picture but everything turned our very very good 😀

WOW! Vậy là sau 3 tháng chờ đợi, bé BJD nhỏ thứ hai đã về với mình rồi 😀

Lúc chọn mua, mình cũng suy nghĩ rất nhiều về màu da cho bé vì màu da tự nhiên của FairyLand khá hồng so với sắc vàng của LatiYellow. Thú thật mình đã rất lo lắng liệu con bé lên ảnh nhìn có trắng quá không, nhưng cuối cùng mọi thứ còn trên cả tuyệt vời.

  • Name: Aurora Vasilis aka Aury
  • Sculpt: FairyLand Pukifee Pong Pong
  • Skin tone: White skin / da trắng
  • Face-up: by me / BunnyForever
  • Sun sign: Scorpio
  • Blood type: AB
  • Characteristics: I’m working with it but she’s very cheerful little baby and a real trouble maker >”< / Mình vẫn đang tìm hiểu nhưng con bé rất nghịch ngợm và toàn gây chuyện >”<

Check out my BJD family HERE!

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Đẹp quá ” / So Beautiful”
JS: ^_______^

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Nữa…nữa…” / “More… more…”
JS: “Chờ chút!” / “Just a minute”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Nhanh đi! Bà ngoại dậy bi giờ!” / “Come on! Grandma will wake up SOON!”
JS: “Không đâu! Bunny ngủ nước dữ lắm! Tụi mình còn khối thời gian!” / “We still have a lot of time”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

JS: “Vẽ gì tiếp nữa ha?” / What’s next?
Bunng: “Con mắt còn lại.” / The other eye…

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

JS: “Thôi xong rồi!!!” /Uh….oh….

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

JS: “Ủa, Aury đâu rồi?”
“Nhân vật tóc màu xanh đã không thấy đâu!!!”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

*Chân ải chân ai?”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

JS: “AURY?!?!”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Aury không có ở đây đâu!!!”
JS” >”<

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

JS: “Đi ra ngoài này mau!!!”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Bunny: “Đứa nào đầu têu?
JS: “Aury kêu con vẽ.”
Aury: “Tee-heeee”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Aury hổng có ở đây!”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “HÙUUUUUUUUUU”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Í, bị bắt òi!!!”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Bunny: “2 đứa quay mặt vô bảng mau!!!”
Aury: “Vui ghê!!!”
JS: “Hu…hu…hu… Vui cái đầu con í.”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Aury: “Í, chú chửi thề!!!! Con méc ngoại nè!”
JS: “Gruuuuuuu…”

sunny, js, ball jointed doll, bjd doll, lati yellow sunny, pukifee pongpong, pukifee pong pong, puki fee pong pong, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll

Bunny: “Im lặng và úp mặt tiếp!!!”
JS: “Huhuhuhhu”
Aury: “tee-hee… Vui quá!”

Mình còn 1 cái faceplate mặt ngủ và faceplate tặng Sarang nằm chờ… Để khoe sau trong bài unbox ngắn vậy @___@

3 thoughts on “1st morning of Aurora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s