Sad ~

vincente' vasilis, bup be bjd, búp bê bjd, ball jointed doll, bjd, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

Khóc bằng nụ cười nhưng buồn trong ánh mắt ~