A weird morning with Sunny

lati yellow sunny, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu

Vince ơi!!! Dậy iiiiiiiiiiii!!!!!

lati yellow sunny, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu

*leo lên gọi*

lati yellow sunny, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu

*chọt cù lét*

lati yellow sunny, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu

Hổng có chịu dzậyyyyyyyyyyy!!!!!! :((

Bình thường Vince dậy rất sớm, nhưng hôm nay cứ nhắm mắt ngủ thật say, mặc cho Sunny kêu gào đòi dẫn đi chơi. Phải chăng đêm qua đã xảy ra chuyện gì?!?!? Valar đâu rồi!!!!!!!!!!!

Valar: “….. đừng hỏi mấy câu khó trả lời mà!!”

Bài liên quan:

– My Love for you
– Fighting ~
– A lovely morning!! Erh?!

7 thoughts on “A weird morning with Sunny

Comments are closed.