Sunny’s Year End

It’s quite long time since Sunny‘s last shooting. It’s not I dont love her, just… well… that passionate couple has gotten all my attetion. Sometimes it’s not so good to be a Scorpio, lol.

Some may think, Sunny‘s lonely here in my family but I’m sure that she’s not. She loves her family and specially her brother, Vincente’

Here some pics I took Sunny at Pergola Restaurant with spices basket lol.

Hope you like it.
latiyellow sunny, ball jointed doll, bjd doll, bup be bjd, búp bê bjd, bup be khop cau, búp bê khớp cầu

Sunny (6 of 14)

Sunny (14 of 14)

Sunny (13 of 14)

Sunny (12 of 14)

Sunny (11 of 14)

Sunny (9 of 14)

Bài và hình ảnh của cô nhóc:

– Sunny đi thi!!
– Bộ ảnh Tết mini của Angie và Sunny
– Sunny & Angelica ~ Hai tên tiểu quỷ phá phách
– Sunny và tóc mới❤
– Quà dễ thương từ Oc và Hạnh
– Nông trại tí hon của Sunny ~
– Sunny đã về với Bunny như thế nào?
– Sunny ~ My little bad kid❤