Fighting ~

eid chase, feeple 65 chloe, iplehouse, fairyland, ball jointed doll, bjd, búp bê bjd, bup be bjd, bjd doll

Sáng mồng 1 Tết Dương lịch, 2 bạn trẻ dỗi nhau >”<

eid chase, feeple 65 chloe, iplehouse, fairyland, ball jointed doll, bjd, búp bê bjd, bup be bjd, bjd doll

Lý do… đố cả nhà lý do >”<

Bài liên quan:

A lovely morning!! Erh?!

4 thoughts on “Fighting ~

  1. ưhm…,chị bunny ơi,em có lỡ lời nói gì sai thì chị bỏ qua cho em nhé! vì dạo này em thấy chị reply em,nếu thế thì em thực sự xin lỗi –_– !!!

  2. giao thừa coi pháo bông mệt quá nên giờ không ai chịu nấu ăn sáng –> đùn đẩy –> chiến tranh thế giới nổ ra =)

Comments are closed.