Trưa tĩnh lặng ~

Cuối cùng sau hai ngày fail fail và fail, mình cũng chộp được vài tấm coi được :”>

bunnyforever, angelica, búp bê bjd, bup be bjd, ball jointed doll, mua bjd, mua bup be bjd, mua búp bê bjd

Trưa Chủ nhật tĩnh lặng như tiếng thở dài vang vọng giữa tuế nguyệt u hoài....

bunnyforever, angelica, búp bê bjd, bup be bjd, ball jointed doll, mua bjd, mua bup be bjd, mua búp bê bjd

... nhẹ nhàng trỗi dậy...

bunnyforever, angelica, búp bê bjd, bup be bjd, ball jointed doll, mua bjd, mua bup be bjd, mua búp bê bjd

...rồi lại nhẹ nhàng chìm xuống.

bunnyforever, angelica, búp bê bjd, bup be bjd, ball jointed doll, mua bjd, mua bup be bjd, mua búp bê bjd

Ảnh fail hôm qua! :-<

bunnyforever, angelica, búp bê bjd, bup be bjd, ball jointed doll, mua bjd, mua bup be bjd, mua búp bê bjd

Fail tập 2!!!