Angelica lộ hàng ~

Không có gì nhiều để nói… đây là kết quả thử nghiệm sau khi bạn paparazzi Bunny bỏ cả buổi sáng ngồi làm cái hộp đạo cụ để chụp lén Angelica đang thay trang phục :”>

angelica, ball jointed doll, bjd, búp bê, bunny angelica, ball joint doll, ball jointeddoll, balljointdoll

Em í trắng quá nên paparazi Bunny không chụp rõ nét được :">

angelica, ball jointed doll, bjd, búp bê, bunny angelica, ball joint doll, ball jointeddoll, balljointdoll

Muốn thì em tạo dáng luôn... sợ paparazzi à? (Tấm này paparazzi lỡ tay up ảnh to nên load hơi chậm nghen)

angelica, ball jointed doll, bjd, búp bê, bunny angelica, ball joint doll, ball jointeddoll, balljointdoll

Ứ thèm che luôn😛

angelica, ball jointed doll, bjd, búp bê, bunny angelica, ball joint doll, ball jointeddoll, balljointdoll

Bonus thêm ảnh cũ đã qua chỉnh màu :">

Bài cùng chuyên mục:

>> Một buổi trưa mùa thu 09/2011
>> BJD tuyệt đẹp từ Elder IpleHouse (P1)
>> BJD tuyệt đẹp từ Elder IpleHouse (P2)
>> Ball Joint Doll là gì?
>> Trai đẹp từ Elder IpleHouse (P3)
>> Cách bảo quản BJD
>> Ký sự mua BJD Angelica

One thought on “Angelica lộ hàng ~

Comments are closed.