Guild Wars 2 – Ảnh render tuyệt đẹp của YeeWu

Hôm nay, trong lúc tìm ảnh cho profession Ranger, mình vô tình tìm thấy gallery của họa sĩ YeeWu ở chuyên trang mỹ thuật DeviantArt. Mình post ở đây toàn bộ ảnh render do YeeWu vẽ, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé.

guild_wars_2__eir_by_yeewu

Guild Wars 2 Eir by YeeWu

Guild Wars 2 Human Dress by YeeWu

Guild Wars 2 Human Dress by YeeWu

Guild Wars 2 Human Dress by YeeWu

Guild Wars 2 Human Dress by YeeWu. Mình nghĩ gear này là cho Elementalist

Guild Wars 2 Markman Female by YeeWu

Guild Wars 2 Markman Female by YeeWu

Guild Wars 2 Markman Male by YeeWu

Guild Wars 2 Markman Male by YeeWu

Guild Wars 2 Voodoo Female by YeeWu

Guild Wars 2 Voodoo Female by YeeWu

Guild Wars 2 Voodoo Male by YeeWu

Guild Wars 2 Voodoo Male by YeeWu

Guild Wars 2 Armor Variants by YeeWu

Guild Wars 2 Armor Variants by YeeWu

Guild Wars 2 Zojia by YeeWu

Guild Wars 2 Zojia by YeeWu

Guild Wars 2 Light Armor by YeeWu

Guild Wars 2 Light Armor by YeeWu

Guild Wars 2 Medium Armor by YeeWu

Guild Wars 2 Medium Armor by YeeWu